Kontakt z organizatorami

Organizatorem II Ogólnopolskiego Dnia Wiatraczka jest Fundacja Oddech Życia.

Fundacja Oddech Życia
ul. Grodzka 42/1
31-044 Kraków
[email protected]
www.OddechZycia.pl
+48 578 632 026

KRS: 0000711593, 
REGON: 36912368500000, 
NIP: 676-25-42-642